Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

FORMATION OF ASSORTMENT POLICY IN FOOD STORES

on .

UDC 658.628
 
PSHESLINSKY D.,
External Doctorate Student at the Economics and Enterprise Department of KNUTE
 
FORMATION OF ASSORTMENT POLICY IN FOOD STORES
 
The key parameters, according to which the assortment policy in different food stores is formed, are considered. The new system of food store types is offered.

 FORMATION OF ASSORTMENT POLICY IN FOOD STORES