Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Засновник: Київський національний торговельно-економічний університет
 
Рік заснування: 1998
Проблематика: В журналі публікуються результати досліджень:
з проблем макроекономічної терорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності; опанування спадщини філософських та історичних наук тощо

 
Цілі або тематична спрямованість:
пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної, педагогічної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям сфери підприємницької діяльності
 
ISSN: 1727-9313 (Print), 2616-5856 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13100-1984 ПР от 23.08.2007
Реєстрація у:
ДАК МОН України 


ВАК України:

Наказ № 1222 від 07.10.2016 до 07.10.2021 – з філософських наук
Наказ № 1528 від 29.12.2014 до 29.12.2019 - з економічних наук
Постанова № 1-05/4 від 22.04.2011 до 22.04.2016 - з філософських наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.2010 до 10.02.2015 - з економічних наук
Постанова № 1-05/1 від 14.10.2009 до 14.10.2014 - з економічних наук
Постанова № 3-05/9 от 14.11.2001 до 2009 - з політичних наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.1999 - з економічних наук
Галузь науки: економічні науки,
філософські науки,
політичні науки до 2009 року
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Головний редактор: Мазаракі Анатолій Антонович (д. е. н., акад. НАПН України)
Заступник головного редактора: Притульска Наталія Володимирівна (д. т. н., проф.)
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна (д. е. н., проф.)
   
Адреса редакції: Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Чигоріна, 57, 
м. Київ, Україна, 01601
Тел.: (044) 529-50-24
E-mail: visnik@knteu.kiev.ua