Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

http://doi.org/10.31617/visnik.knuteЗ проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України;
підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях;
менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі;
обліку, фінансового аналізу та контролю;
розвитку фондового, страхового та банківського ринків;
формування асортименту товарів і підвищення їх якості;
розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
опанування спадщини філософських та історичних наук тощо


Рік заснування: 1998
ISSN: 1727-9313 (Print), 2616-5856 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13100-1984 ПР від 23.08.2007
Реєстрація у:
ДАК МОН України 

ВАК України:

Наказ № 1222 від 07.10.2016 до 07.12.2021 – з філософських наук
Наказ № 1528 від 29.12.2014 до 29.12.2019 – з економічних наук
Постанова № 1-05/4 від 22.04.2011 до 22.04.2016 –
з філософських наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.2010  до 10.02.2015 –
з економічних наук
Постанова № 1-05/1 від 14.10.2009  до 14.10.2014 –
з економічних наук
Постанова № 3-05/9 від 14.11.2001 до 14.11.2009 –
з політичних наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.1999 – з економічних наук
Галузь науки: економічні науки,
філософські науки,
політичні науки до 2009 року
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний торговельно-економічний університет
Головний редактор: Мазаракі Анатолій Антонович, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор