Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

on .

УДК 330.342.146
 
ФЛОРЕСКУЛ Н., 
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
 
Досліджено основні аспекти категорій "соціальний захист" і "соціальна держава", встановлено взаємозв’язки та наведено механізми державного регулювання соціальної сфери. Розкрито стан соціального захисту в Україні, запропоновано шляхи переходу нашої держави до соціальної.

 СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ