Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 658.7
 
КОЧУБЕЙ Д.,
здобувач кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ
 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Запропоновано методику комплексної оцінки ефективності логістичних бізнес-процесів, що базується на застосуванні окремих показників логістичного процесу. Наведено формулу для розрахунку загального показника ефективності логістичного бізнес-процесу. Запропонована методика дозвляє оцінити ефективність логістичної системи з позицій процесного підходу до управління логістичною діяльністю.

  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ