Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

on .

УДК 338.3:338.124.4
 
БУГАЄНКО Н.,
аспірант кафедри економічної теорії КНТЕУ
 
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
 
Розглянуто деякі аспекти перебігу світової фінансової кризи. Наведено приклади заходів, які вживають окремі країни для збереження внутрішніх ринків. Висвітлено обґрунтованість державного втручання у ринковий механізм господарювання. Порушено питання щодо ефективності інноваційної політики, оскільки її метою є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації.


  ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ