Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

on .

УДК338.24:339.543
 
ПАШКО П.,
к. т. н., заступник голови Державної митної служби України
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
Розглянуто функції митної політики. Вперше визначено зміст інформаційно-статистичної функції, уточнено зміст і назву інших функцій, а також визначено шляхи їх реалізації.

 РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ