Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Автор: Редактор on .

УДК 35.073.53.003.2
 
ГОРИН В.,
к. е. н., викладач Тернопільського національного економічного університету
 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
Розглянуто основні наукові погляди щодо  трактування дефініції "державні закупівлі" й запропоновано тлумачення цього поняття. Розкрито принципи функціонування державних закупівель, визначено їх роль у соціально-економічному розвитку країни. Викладено авторський погляд на проблему оцінювання ефективності державних закупівель та обґрунтовано його переваги.
 
 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ