Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Автор: Редактор on .

УДК342.734
 
ФЛОРЕСКУЛ Н.,
здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 
Розглянуто нормативно-правову базу державного фінансування соціального захисту в Україні у контексті формування соціально орієнтованої економіки. Запропоновано модель розвитку соціального партнерства як ефективного механізму регулювання соціально-трудових відносин через формування відповідної нормативно-правової бази.
 
 ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ