Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 336.143(477)
 
МАКОГОН В.,
к. е. н., ст. наук. співробітник  відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Досліджено проблеми використання бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни. Визначено роль бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку суспільства. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й результативності бюджетного управління.
 
 ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ