Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МИТНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Автор: Редактор on .

УДК 657.6:656.073.5
 
ПАШКО Павло,
д. е. н., директор Організаційно-розпорядчого департаменту Державної митної служби України
 
МИТНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
 
Розглянуто питання забезпечення ефективності митного контролю в умовах глобалізації і пов’язаних з нею викликів. Проаналізовано зміст поняття "митний аудиторський контроль" та його місце у системі митного адміністрування. Визначено окремі питання забезпечення пріоритетів у справі вдосконалення митного адміністрування, пов'язані з процедурами митного аудиторського контролю.
 
Ключові слова: міжнародна торгівля, митне адміністрування, митна безпека, митний аудиторський контроль, державна безпека.

 МИТНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ