Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

АНТИНОМІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ МИСЛЕННЯ

Автор: Редактор on .

УДК 159.955
 
САМОЙЛОВ Олександр,
д. психол. н., старший науковий співробітник відділу координації та планування наукових досліджень науково-дослідної частини Київського національного торговельно-економічного університету
 
АНТИНОМІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ МИСЛЕННЯ
 
Обґрунтовано некоректність використання формально-логічного інструментарію "поняття – судження – умовивід" як психологічного знаряддя осмислення складних явищ дійсності. Розвинуто ідею розробки більш досконалого, у порівнянні з формальною логікою, знаково-понятійного апарату, що здатний шляхом використання тріадичних умовиводів моделювати діалогічну природу мислення і, завдяки цьому, враховувати всі факти емпірії.
 
Ключові слова: поняття, судження, умовивід, мислення, знаково-понятійний апарат, моделювання.
 
 АНТИНОМІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ МИСЛЕННЯ