Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ МАЙБУТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ

Автор: Sveta on .

УДК 32(430)

ЛАНГ Франц Петер, доктор наук, професор Технічного університету Брауншвейгу, Німеччина

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ МАЙБУТНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ

Постановка проблеми. Розглянуто основні проблеми соціально-економічної, демографічної та імміграційної політики Німеччини.
Метою статті є визначння потенціалу вирішення наявних проблем кожним з можливих нових урядів у контексті виборчих програм найбільш популярних політичних партій Німеччини.
Матеріали та методи. Аналіз базується на програмах політичних партій, оголо­шеннях їх лідерів та актуальних обговорень в засобах масової інформації та науці.
Результати дослідження. Встановлено, що для подолання негативного впливу демографічної кризи, що спостерігається у сучасній Німеччині, необхідна програма залучення кваліфікованих іммігрантів – на противагу соціально мотиво­ваній імміграції, яка перевантажує соціальну систему. Запропоновано розробити, узгодити та запровадити міжнародну угоду про глобальний захист клімату для зменшення потоків імміграції до країн Євросоюзу. При цьому важливо враховувати "Європейський фіскальний союз" та майбутню міжнародну податкову конкуренцію. Аргументовано, що розвиток сектора цифрової економіки, інформаційно-комуні­каційних технологій потрібно спрямувати на забезпечення конкуренто­спро­можності економіки.
Висновки. Визначено можливі шляхи вирішення розглянутих проблем. Зроблено висновок, що основні проблеми сучасної Німеччини можуть бути вирішені зусиллями стабільного уряду шляхом зміцнення європейської інтеграції, реформу­вання окремих напрямків соціальної політики та впровадження відповідних освітніх програм.

Ключові слова: Німецькі федеральні вибори, демографічна криза, іммігра­ція, глобальне потепління, політика європейської інтеграції, цифрова революція. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)