Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НАЦІОНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

on .

УДК 339.942
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНРАД Юлія,
аспірант кафедри міжнародної економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
НАЦІОНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ
 
Розкрито сутність глобальних ланцюгів створення вартості. Висвітлено основні теорії, що досліджують цей феномен. Проаналізовано можливість залучення національних підприємств у глобальні ланцюги створення вартості в контексті обсягів імпорту у проміжному споживанні в окремих видах діяльності. На основі зіставлення показників виробничої залежності від імпорту, міжнародної виробничої фрагментації та експортоорієнтованості галузей промисловості країни визначено, які галузі є найбільш перспективними щодо залучення у глобальні ланцюги створення вартості.
 
Ключові слова: глобальні ланцюги створення вартості (ГЛСВ), додана вартість, міжнародні виробничі мережі (МВМ), виробнича залежність від імпорту, міжнародна фрагментація виробництва, експортоорієнтованість виробництва.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)