Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

on .

УДК 331.556
 
БЛИЗНЮК ВІКТОРІЯ,
к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу соціально-економічних проблем праці Інституту економіки та прогнозування НАН України
 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 
Здійснено аналіз та структурування основних економічних та соціальних наслідків трудової міграції для країн-донорів та кран-реципієнтів робочої сили. Досліджено обсяг міжнародних переказів від трудових мігрантів та обґрунтовано вплив цих грошових потоків на економічний розвиток.
 
Ключові слова: міграція, трудові мігранти, грошові перекази, людський капітал, людський потенціал.

  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ