Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939–1945 РР.)

on .

УДК 94(4)"1939/1945"
 
БАДАХ Ю.,
д. іст. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939–1945 РР.)
 
Стисло розкрита історія Другої світової війни. Головну увагу приділено причинам та винуватцям її початку. Фрагментарно відображено події, що відбулися на різних фронтах війни, оцінено внесок держав антигітлерівської коаліції в перемогу.

 ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939–1945 РР.)