Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

on .

УДК 334.726:621.39
 
ТРОНЬКО В.,
аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
 
Розглянуто передумови формування та розвитку міжнародних стратегічних альянсів в умовах глобалізації та загострення міжнародної конкуренції. Визначено переваги та ризики, пов’язані із розвитком міжнародних стратегічних альянсів. Досліджено галузеві особливості активізації міжкорпоративної співпраці на ринку телекомунікаційних послуг.

 ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ