Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ

on .

УДК 111.85
 
НІКІШИН С.,
к. филос. н., доцент Вороніжського педагогічного університету
 
ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ
 
Досліджуються трансфузії форм краси у віртуальності явищ сучасної естетики (від псевдо естетики дизайну сучасної ідеології споживання до декадансу мистецтва у байдужу форму суспільної свідомості, від проблемності завдань сучасного мистецтва до нігілізму спроможності сприйняття мистецтва взагалі). Названі проблеми окреслюють питання можливості перетворення краси на удавану красу і добровільної відчуженості суспільної свідомості як суб’єкта маніпуляцій мистецтва, що супроводжують ситуацію такого перетворення.

 ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ