Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВИСЛАННЯ ПРОФЕСУРИ 1922 Р. ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ

on .

УДК 94(477)"1922"
 
ЛИТВИН Н.,
 
к. іст. н., ст. викладач кафедри філософських і соціальних наук КНТЕУ
 
ВИСЛАННЯ ПРОФЕСУРИ 1922 Р. ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ
 
Розглянуто вислання професури, як один із ідеологічних методів боротьби партійно-радянського керівництва з науковою інтелігенцією України. Основне завдання цього методу боротьби полягало в тому, щоб показати громадськості хто є дійсно "вороги народу" і як з ними необхідно поводитися.

  ВИСЛАННЯ ПРОФЕСУРИ 1922 Р. ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ