Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВПЛИВ ПОВОЄННИХ РЕАЛІЙ ФРН НА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

on .

УДК 329.78:94(430.1)
 
ГУСЄВА Н.,
 
к. іст. н., ст. викладач кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ВПЛИВ ПОВОЄННИХ РЕАЛІЙ ФРН НА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.
 
На основі німецькомовних джерел і літератури проаналізовано політичні та економічні причини, які істотно вплинули на формування молодого покоління 60-х років у ФРН, що в свою чергу призвело до розгортання на її території студентського протестного руху.

  ВПЛИВ ПОВОЄННИХ РЕАЛІЙ ФРН НА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.