Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

КОНОТОПСЬКА БИТВА В ІСТОРІОГРАФІЇ (ДО 350-РІЧЧЯ БИТВИ)

on .

УДК 94(477)
 
БАДАХ Ю.
д. і. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
КОНОТОПСЬКА БИТВА В ІСТОРІОГРАФІЇ (ДО 350-РІЧЧЯ БИТВИ)
 
Розглянуто початок так званої "Руїни", коли гетьманом стає І. Виговський, а також громадянську війну в Україні. Показано спробу Московської держави обмежити суверенітет українців, що призвела до союзу гетьмана з Кримським ханством, придушення опозиції та Гадяцького союзу з Річчю Посполитою. Проаналізовано Конотопську битву та її наслідки.

 КОНОТОПСЬКА БИТВА В ІСТОРІОГРАФІЇ (ДО 350-РІЧЧЯ БИТВИ)