Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

№4(120)2018

Автор: Sveta on .

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
ІЛЬЧЕНКО Н.,
ФРЕЮК О.
Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України 5
СВИСТІЛЬНИК В. Інструменти інформаційної асиметрії на ринках
споживчих товарів і послуг
14

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

ЯСІНСЬКА Й. Криза як детермінанта розвитку організації 24
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ШТАНОВА А.
Сервісна політика компаній-кінодемонстраторів 36
ТРУБЕЙ О. Вітчизняна роздрібна торгівля на ринку FMCG 46
ЗУБКО Т.,
ЛАПТЄВА В.
Індикатори кадрової безпеки підприємства 57
ДАНИЛЕНКО Є. SEO-інструменти у формуванні поведінки покупців легкових автомобілів 68

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 

НАЗАРОВА К.,
ЗАДНІПРОВСЬКИЙ О.
Аудит оцінки фінансових інструментів 85
БЕЗВЕРХИЙ К. Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств 97

ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР

 

ЛАНГ Ф. П. Структура "нового суспільства", здатного
до цифрової революції
108