Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТИПІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

on .

УДК 614.215
 
ВЕДМІДЬ Н.,
к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТИПІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Досліджено зміст понять "курорт", "лікувально-оздоровча місцевість", "рекреаційна" та "приміська зона". Обґрунтовано та запропоновано типізацію санаторно-курортних і оздоровчих закладів за функціональною та територіальною ознаками.
 
Ключові слова: санаторно-курортні заклади, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати з лікуванням, пансіонати.

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТИПІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ