Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

on .

УДК 334.735
 
ГРИНЮК Н.,
к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
 
Проаналізовано існуючі методичні підходи і проблеми оцінювання результативності діяльності споживчих товариств. Обґрунтовано основні критерії ефективності функціонування кооперативних підприємств. Запропоновано системи показників оцінювання результативності діяльності споживчих товариств.
 
Ключові слова: споживча кооперація, неприбуткова діяльності, ефективність участі пайовиків, соціально-економічна результативність.

 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ