Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ

on .

УДК 725.35(477)
 
БОЙКО Н.,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ
 
Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку ринку складської нерухомості в Україні. Розглянуто та систематизовано основні напрями і проблеми контролю, а також його суб’єкти у сфері складської нерухомості. Визначено обов’язки підрядчика і права замовника, які доцільно зазначити у договорі підряду.

 ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ