Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В МАГАЗИНАХ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 658.628
 
ПШЕСЛІНСЬКИЙ Д.,
здобувач кафедри економіки підприємства КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В МАГАЗИНАХ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТОРГІВЛІ
 
Розглянуто основні параметри, за якими формується асортиментна політика в різних магазинах продовольчої торгівлі. Запропоновано нову систему типів магазинів продовольчої торгівлі.

 ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В МАГАЗИНАХ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТОРГІВЛІ