Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЩОДО ПОБУДОВИ БАЗОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

on .

УДК 332.025.12
 
БАРДАШ С.,
к. е. н., докторант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
ЩОДО ПОБУДОВИ БАЗОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 
Розглянуто існуючі класифікації контролю, а також підходи до їх побудови. Досліджено сутність категорійного апарату, який застосовується для побудови класифікацій. Визначено взаємозв’язок між формами, видами та підвидами контролю, а також запропоновано модель інтегрованої класифікації господарського контролю.

 ЩОДО ПОБУДОВИ БАЗОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ