Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

on .

УДК 35.073.53(477)
 
МІНЯЙЛО О.,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
Розглянуто організаційно-економічні питання здійснення державних закупівель. Наведено матеріал щодо організації, координації, аналізу та контролю в системі державних закупівель. Окрему увагу приділено елементам системи державних закупівель. Запропоновано організаційно-інформаційну модель державних закупівель.

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ