Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

on .

УДК 336.5:338.246
 
НЕБРАТ В.,
к. е. н., провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ)
 
ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
 
Розглянуто специфіку використання державних видатків як інструменту державної регуляторної політики в трансформаційній економіці України. Досліджено головні тенденції та чинники, що визначають рівень, динаміку, структуру та ефективність державних видатків.

 ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД