Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ

on .

УДК 339.543.4
 
МЕЛЬНИК Т.,
к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ
 
Розглянуто зміни в інструментах тарифного регулювання (збільшення частки адвалорних ставок, ставок у нульовому діапазоні, зменшення тарифних піків, специфічних ставок, усунення комбінованих) у зв’язку зі вступом України до СОТ. Оцінено ступінь лібералізації торгівлі, в тому числі сільськогосподарською і промисловою продукцією. Розглянуто захисні заходи (перехідні періоди, квоти, введення надбавок до чинних тарифів). 

 ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ У СОТ