Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

on .

УДК 330.83(477)
 
МОРДАС І.,
к. е. н., асистент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто окремі аспекти становлення фінансової науки в Україні. Проаналізовано наукові розробки вітчизняних вчених у галузі загальних та місцевих фінансів, державного бюджету, бюджетного права, фіскальної політики, кредитно-банківської справи тощо, показано їх значення для науки та господарської практики кінця ХІХ – початку ХХ ст.

  З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ