Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

on .

УДК 657:061.5
 
БЕЗВЕРХИЙ К.,
аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
На основі різних властивостей класифікацій витрат в управлінському  обліку, запропоновано побудувати класифікацію непрямих витрат підприємства з урахуванням їх економічного змісту для прийняття управлінських рішень.

  КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ