Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

on .

УДК 657:334.72
 
КОРОЛЬ С.,
к. е н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
 
Визначено основні напрями розвитку управлінського обліку (стратегії, концепції та завдання) у зв'язку з визнанням принципів соціальної відповідальності бізнесу. Акцентовано увагу на необхідності розробки показників для комплексної оцінки соціально-економічної діяльності підприємства.

 РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ