Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПОСЛУГ

on .

УДК 005.92:658.64
 
МИКИТЕНКО Н.,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту КНТЕУ
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПОСЛУГ
 
Розглянуто проектування операційної системи у сфері послуг. Особливу увагу приділено дослідженню специфічних рис сфери послуг та уточненню завдань операційних менеджерів при створенні системи сервісного підприємства.
 
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПОСЛУГ