Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

КНИЖКОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

on .

УДК 655.42(477)
 
ІНДУТНА К.,
аспірант Інституту економіки та прогнозування НАН України
 
КНИЖКОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 
Досліджено стан вітчизняного книжкового ринку та тенденції його розвитку. Проаналізовано тематичну та регіональну структуру книжкового ринку. Розглянуто основні напрями державного регулювання у книговидавничій справі та їх ефективність. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення державної підтримки книговидавничої справи.

  КНИЖКОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ