Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 658.114.009.12(477)
 
КИРИЧЕНКО Л.,
аспірант Полтавського університету споживчої кооперації України
 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
 
Розглянуто сучасні проблеми функціонування та розвитку вітчизняних підприємств, запропоновано механізм забезпечення їх конкурентоспроможності. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства буде найбільш ефективним, якщо він посилюватиме мотивацію діяльності людей. 

 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ