Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

on .

УДК 139.138
 
ВЛАСОВА І.,
аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
 
Розглянуто механізми стимулювання інноваційних процесів, які застосовуються в міжнародній практиці. Запропоновано основні принципи активізації інноваційних процесів в Україні, особливу увагу відведено ролі держави в створенні системи підтримки інноваційної діяльності.

 ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ