Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У ПЕРІОД ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.71:33(477)
 
БОРОВІКОВА М.,
аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У ПЕРІОД ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Висвітлено основні проблеми, що заважають активізації інвестиційної діяльності та капіталізації банківської системи України у складний та невизначений час економічних загострень. Запропоновано можливі шляхи подолання цих проблем.

  ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У ПЕРІОД ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ