Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

on .

УДК 332.025.12:339.747
 
ОЛЕШКО А.,
к. е. н., докторант Національного університету державної податкової служби України
 
МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
 
Проаналізовано основні напрями міжнародного співробітництва і міждержавного регулювання національних економік в умовах глобальної фінансової кризи 2008 року. Запропоновано основні принципи міждержавного регулювання національних економік у глобальних кризових ситуаціях. 

  МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ