Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Автор: Редактор on .

УДК 005.8:004
 
ВАСИЛЕВСЬКА Антонина,
аспирант кафедры экономической кибернетики и информационных систем Киевского  национального торгово-экономического университета
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 
Рассмотрены особенности управления проектами с помощью информационных технологий. Обоснована необходимость использования информационных технологий, исследованы особенности внедрения информационных техноллогий в управление проектами.
 
  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ