Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ

Автор: Редактор on .

УДК 640.031.4(477)
 
КОЦЮРУБЕНКО Г.,
аспірант Одеського державного економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ
 
Розглянуто окремі теоретичні аспекти класифікації заощаджень домогосподарств. Проаналізовано процеси формування заощаджень українськими домогосподарствами в розрізі становлення домашнього господарства як повноправного учасника фінансових відносин. Виявлено існуючі проблемні аспекти у цій сфері та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
 ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИМИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ