Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Редактор on .

УДК 368.811
 
ВОЛОСОВИЧ С.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Наведено визначення понять "ринок кредитного страхування" та "інфраструктура ринку кредитного страхування". Проаналізовано сутність та призначення суб’єктів інфраструктури ринку кредитного страхування в Україні.
 
 РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ