Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Автор: Редактор on .

УДК 168.3:336.77
 
БЕЛЯКОВА В.,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
 
Розглянуто альтернативні власному капіталу джерела, що можуть використовуватися для фінансування діяльності суб’єктів господарювання; аналітично оцінено їх інформаційне забезпечення в обліку та фінансовій звітності; визначено механізм узгодження інтересів зацікавлених сторін при реалізації кредитних відносин.
 
 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН