Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор: Редактор on .

УДК 330.341.4
 
ЧАЙКА Ю.,
викладач Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ)
 
МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Розглянуто теоретичний механізм розвитку структури економічної системи, визначено його основні підсистеми та елементи, запропоновано алгоритм їх дослідження. Охарактеризовано конструкцію, основне протиріччя, функції механізму розвитку структури економіки України. Визначено цілі, фактори та закономірності її структурних змін.
 
 МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ