Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВПЛИВ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор: Редактор on .

УДК 339.9:330.111.6
 
СУНДУК А.,
к. е. н., ст. наук. співробітник Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
 
ВПЛИВ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 
Розкрито теоретичні та прикладні аспекти дослідження особливостей розвитку соціально-економічних систем України в контексті впливу світових процесів. Наведено основні характеристики функціонування соціально-економічних систем у контексті взаємодії з цими процесами. Визначено головні напрями взаємодії екзогенних процесів і соціально-економічних систем України.
 
 ВПЛИВ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ