Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Автор: Редактор on .

УДК 334.78
 
УМАНЦІВ Ю.,
к. е. н, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 
Проаналізовано деякі аспекти економічної природи корпоративних структур. Узагальнено теоретичні підходи до аналізу економічної сутності корпоративних об’єднань. Визначено основні види та характерні особливості корпоративних об’єднань. Розглянуто роль корпоративних структур в економіці України.
 
 КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН