Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Автор: Редактор on .

УДК 004:35.073.53
 
МІНЯЙЛО Вікторія,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
Розглянуто основні напрями електронних державних закупівель як складової програми "Електронного уряду". Досліджено зарубіжний досвід використання системи електронних закупівель, а також етапи створення механізму електронних державних закупівель в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення інформаційної системи державних закупівель в Україні.
 
Ключові слова: державні закупівлі, електронні інформаційні системи, електронний уряд, інформаційні технології, конкурсна документація, електронний документооборот.
 
 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ