Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)04

UDC330.322:338.242
 
ПРИСЯЖНЮК Анна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5399-5406
 
ХМУРОВА Вікторія,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-6398-6351

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Постановка проблеми. Розвиток сучасного інклюзивного суспільства вимагає використання нових механізмів співпраці між публічними установами та бізнесом. Застарілі методи не дозволяють вирішити економічні та соціальні питання роз­витку та забезпечити вирішення питань трудової міграції. Саме застосування меха­нізмів публічно-приватного партнерства може вирішити актуальні питання розвитку країни в цілому або за пріоритетними напрямами.
Мета статті – визначити основні проблеми партнерства між владою та бізнесом у сучасних умовах та запропонувати шляхи їх подолання.
Матеріали та методи. У роботі використано такі загальнонаукові методи, як синтез, аналіз, порівняння, абстракція та індукція.
Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність вирішення актуальних питань партнерства на рівні держави та підприємств. Проаналізовано особливості законодавчої бази з державно-приватного партнерства в Україні. Визначено основні помилки при укладанні угод партнерства та перспективи застосування.
Висновки. Проведений аналіз теоретико-методологічних та практичних аспек­тів публічно-приватного партнерства свідчить про необхідність його розвитку, оскільки саме співпраця держави та бізнесу через механізми публічно-приватного партнерства надасть можливість покращити якість життя населення, і цей напрям є перспективним механізмом впровадження нових технологій та оптимальним на шляху розвитку економіки і суспільства.

Ключові слова: партнерство, публічно-приватне партнерство, парт­нерські угоди.

REFERENCES

  1. Zapatrina, I., & Pyltyay, A. (2014). European Procurement & Public Private Partnership Law Review; Berlin, (Vols. 9 (4), (pp. 287-294) [in Englisn].
  2. Drachuk, Y. Z., & Trushkina, N. V. (2016). Vyznachennia zmistu termina "publichno-pryvatne partnerstvo u sferi innovatsiinoho rozvytku promyslovosti" [Determination of the term "public-private partnership in the field of innovative industrial development"]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomikyGlobal and national problems of the economy, (pp. 98-104) [in Englisn].
  3. Zaloznova, Y., Petrova, I., & Trushkina, N.(2016). The classification of forms of public-private partnership: synthesis foreign and domestic experience. Resource Economics International Scientific, (pp. 88-105) [in Russian].
  4. Levkovets, O. M. (2012). Public-private partnerships as a tool for economic reforms (theoretical aspect). Visnyk Natsional’noho universytetu "Yurydychna akade­miia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho" – Bulletin of the National University "Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise", 4.18-32 [in Ukrainian].
  5. Pavlov, V. I. and Liakhovych, O. O. (2013).Features forms of public-private partnership in the innovation sphere. Rehional’na ekonomikaRegional economy, 3.57-65. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_3_6[in Ukrainian].
  6. Tarash, L. I. & Petrova, I. P. (2015). Generalization practice of using forms of public-private partnership. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2(29). 97-103 [in Ukrainian].
  7. Tkachenko, Ya. S. (2015). World practice of concessions. Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetuScientific Bulletin of Kherson State University, 3. 166-169 [in Ukrainian].
  8. Pavliuk, K. V. & Pavliuk, S. M. (2010). The essence and role of public-private partnership for socio-economic development of the country. Scientific papers of KNUTE. Economic Sciences, 17. 40-49 [in Ukrainian].
  9. On public-private partnership: Law of Ukraine dated July 1, 2010 & 2404-VI. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40 (with amendments and replies) [in Ukrainian].
  10. A new approach to public private partnerships (2012). Retrieved from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf[in Ukrainian].