Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Автор: Редактор on .

УДК 336.56:336.225.673
 
АЛЕКСЄЄВА Алла,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
 
ІГНАТЕНКО Тетяна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку
 
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
 
Досліджено сутність трансфертного ціноутворення, категорії контрольованих господарських операцій, аспекти податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.
 
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, контрольована операція, пов’язана особа, звичайна ціна, методи податкового контролю.
 
 ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ