Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВНЗ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК  378.05(477)
 
КЛАДЧЕНКО Марія,
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВНЗ УКРАЇНИ
 
Розкрито економічну сутність державного фінансового регулювання вищої освіти в Україні. Проаналізовано процеси формування й розподілу державного замовлення на підготовку фахівців вищими навчальними закладами (ВНЗ). Запропоновано модернізацію механізму фінансування державних ВНЗ, визначено пріоритетні напрями його удосконалення.
 
Ключові слова:  вища освіта, державне фінансування, вищий навчальний заклад, виконавець державного замовлення, валовий внутрішній продукт.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)