Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ТАРИФНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 339.543
 
КАЛЮЖНА Наталія,
д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
СТОРОЖЧУК Володимир,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТАРИФНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Обґрунтовано ключову роль лібералізації митно-тарифного регулювання у забезпеченні інтеграції країни до світового господарства та розвитку її зовнішньоторговельної діяльності. Систематизовано характеристики тарифного захисту України в абсолютному та відносному (порівняно з основними зовнішньоторговельними партнерами) вимірах. Доведено, що стан та динаміка індикаторів тарифного захисту України відповідає сучасним тенденціям лібералізації регуляторної політики держав. Обґрунтовано необхідність вироблення помірних механізмів подальшої лібералізації митно-тарифного регулювання в Україні.
 
Ключові слова:митно-тарифне регулювання, лібералізація, тарифний захист, митний тариф.
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)